Pravoslávna cirkevná obec v Medzilaborciach

Ste tu: Domov > Charitatívna služba > o. z. NIKA

Ochotného darcu miluje Boh

 „Kto skúpo seje, skúpo bude aj žať, kto však seje štedro, štedro bude aj žať. Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh“ [2Kor 9, 6-7.].

V tomto čísle nášho časopisu vám prinášame rozhovor s duchovným otcom Alexandrom Zalevským správcom PCO Medzilaborce a predsedom občianskeho združenia NIKA Medzilaborce, ktoré vzniklo pri PCO Medzilaborce a PCO Oľšavka.

redakcia: Sláva Isusu Christu! Otče, mohli by ste predstaviť občianske združenie NIKA?

o. Alexander: Sláva na veky! Občianske združenie NIKA vzniklo približne pred rokom, keď sme ako partneri Potravinovej banky na Slovensku rozvážali potraviny ľuďom v núdzi a skrsla v nás myšlienka, aby sme to robili oficiálne, ako nejaké združenie.

redakcia: Prečo ste zvolili formu občianskeho združenia? Nebolo lepšie ísť podľa vzoru Michalovsko-Košickej eparchie a vytvoriť Filantropiu?

o. Alexander: Vytvoriť účelové zariadenie Cirkvi nie je jednoduché. Vyskytla sa nám možnosť pomáhať a chceli sme to robiť hneď. Z dôvodu časovej a administratívnej náročnosti legislatívneho procesu sme sa rozhodli pre toto riešenie. Je flexibilnejšie a administratívne menej náročné. V budúcnosti, pokiaľ bude záujem, nevylučujem možnosť ísť cestou filantropie.

redakcia: Aká je Vaša činnosť? Pre koho ju vykonávate?

o. Alexander: Naša činnosť spočíva v prvom rade v zbere potraviny z obchodných reťazcov TESCO Medzilaborce a Kaufland Svidník, ktoré by inač boli vyhodené z dôvodu, že sa blížil koniec ich spotreby, či trvanlivosti. Tie potom roztrieďujeme a následne distribuujeme ľuďom, ktorí súm v núdzi. A nie sú to len pravoslávni ľudia. Táto služba je pre všetkých v núdzi.

redakcia: Ako núdznych vyberáte? Vieme, že v tomto kraji je veľa sociálnych prípadov.

o. Alexander: To je ťažká otázka. Doteraz sme to riešili cestou známych, veriacich a podobne. Avšak ozývajú sa nám už aj samotní ľudia, ktorí potrebujú pomoc. Samozrejme, vždy sa snažíme preveriť, či niekto našu službu nechce zneužiť, aby naša služba bola adresná a splnila svoj účel pomoci v núdzi.

redakcia: Pôsobíte len v Medzilaborciach?

o. Alexander: Nie. Duchovný otec Dušan Skonc potraviny rozváža vo Svidníku. Ďalšia rodina tak robí po okolitých dedinách. Môžem preto povedať, že pôsobíme v okresoch Medzilaborce, Svidník a Stropkov.

redakcia: Je možné pomôcť všetkým?

o. Alexander: Nie, samozrejme, že nie. Množstvo potravín, ktoré z obchodov preberáme nie je vždy rovnaké. Musíme veľmi zvažovať, komu, čo alebo koľko dáme. Tým tiež chceme ľuďom naznačiť, kto sú koneční príjemcovia potravín, ktoré sú v rámci zbierok Potravinovej banky v obchodoch vyzbierané.

redakcia: Na každú prácu sú aj nejaké náklady. Máte na to vyčlenené nejaké financie?

o. Alexander: (smiech) Nie. Všetku činnosť spojenú s našou službou dotujeme z vlastného vrecka. Znamená to, že všetci, čo sme do tejto služby zapojení, potraviny preberáme a následne rozvážame vlastnými autami, na vlastné náklady. Potraviny preberieme a roztriedime. Všetky náklady sú hradené z našich rodinných rozpočtov. Neviem, ako dlho nám to ešte takto vydrží. Pevne verím, že nám v budúcnosti pomôžu aj ďalší ľudia, či už materiálne alebo finančne.

redakcia: Aké máte plány do budúcna?

o. Alexander: V budúcnosti by sme chceli vytvoriť distribučné centrum, načo samozrejme potrebujeme ľudí a priestory. Nejaké priestory nám už mesto Medzilaborce sľúbilo. Ľudí, ktorí by sa do našej služby zapojili chceme prijať cez projekt. Tých plánov do budúcna je viac, a len čas ukáže, či a ako sa nám ich podarí zrealizovať.

redakcia: Chceli by ste na záver rozhovoru ešte niečo povedať?

o. Alexander: Touto cestou by som sa chcel veľmi poďakovať duchovnému otcovi Michalovi Džuganovi, ktorý nám v tejto oblasti veľmi pomáha. Tiež by som sa chcel poďakovať Mgr. Marekovi Urdzikovi z Potravinovej banky Slovenska za jeho prístup k nám. Vychádza nám veľmi v ústrety. Jeho prístup a pomoc vnímam, ako príklad napĺňania Evanjeliových prikázaní v praxi. Za ústretovosť a podporu sa tiež chcem poďakovať aj primátorovi mesta Medzilaborce Ing. Vladislavovi Višňovskému. Samozrejme, naša vďaka patrí aj všetkým podporovateľom, sponzorom a ľuďom, ktorí nám do budúcnosti budú chcieť pomáhať. Myslíme na nich v svojich modlitbách.

redakcia: Ďakujem za rozhovor.

o. Alexander: Spasi Hospodi

Poznámka redakcie: Ak by ste mali ešte nejaké otázky na o. Alexandra, alebo vedeli pomôcť, viacej informácii nájdete na stránke www.nikaml.sk.

 

Pravoslávna cirkevná obec v Medzilaborciach
Kpt. Nálepku 372/11
068 01 Medzilaborce
Slovenská republika

+421 577 321 456
medzilaborceorthodox@gmail.com

nach oben