Pravoslávna cirkevná obec v Medzilaborciach

Ste tu: Domov > História > Monastier Zostúpenia Svätého Ducha v Krásnom Brode

Monastier Zostúpenia Svätého Ducha (Monastyr Sošestvija svjataho Ducha) pri obci Krásny Brod je jeden z najstarších a najvýznamnejších monastierov na Slovensku.

Monastier bol založený v 14. storočí. Patrí medzi tie monastiery, ktoré priamo nadväzujú na cyrilometodskú tradíciu.

Podľa tradície sa v Krásnom Brode zázračne uzdravil istý slepec, ktorý tadiaľto prechádzal v piatok pred sviatkom Zostúpenia Svätého Ducha. Pretrel si oči vodou zo studničky a vrátil sa mu zrak. Čoskoro na tomto mieste ľudia postavili kaplnku a z umiestnili v nej ikonu Bohorodičky. Šľachtic Teodor Koriatovič z Podolia dal koncom 14. storočia postaviť väčšiu drevenú cerkov a monastier.

Prvé zničenie: V roku 1603 dal protestantský gróf Valentín I. Druget, nadžupan Zemplínskej stolice, monastier spáliť. Monasi si stihli zachrániť iba holé životy. Zhoreli vzácne písomnosti a ikony. Podarilo sa zachrániť iba ikonu Bohorodičky. Po istom čase však ten istý šľachtic nechal monastier nanovo vystavať. Po Valentínovi Drugetovi je s Krásnym Brodom úzko spojené meno Juraja III. Drugeta. Počas tohto obdobia bol postavený aj nový chrám. Ten však už napriek protestom posvätil gréckokatolícky (zjednotený) biskup Atanáz Krupecký.

Druhé zničenie: Druhýkrát bol monastier zničený v rokoch 1703 – 1711, počas posledného stavovského povstania, ktoré viedol František II. Rákoci. Po 20-tich rokoch bol čiastočne obnovený, ale iba drevenými stavbami. Až v roku 1752 bola ukončená výstavba kamennej cerkvi.

Tretie zničenie: Počas prvej svetovej vojny bola oblasť Haliče jednou z najviac postihnutých oblastí. Vojna si vyžiadala najprv zvony, ktoré boli roztavené na delá. Začiatkom roku 1915 boli monastier aj chrám pri zrážke ruských a rakúskych jednotiek zasiahnuté rakúskymi granátmi. Z monastiera sa mnísi stiahli do monastiera v Máriapóči. Niektoré knihy z knižnice boli vyvezené do Maďarska, kde sú dodnes. Trebnik sireč Molitovnik (Ľvov 1644) sa nachádza v debrecínskej Univerzitnej knižnici. Ikonu Krásnobrodskej Bohorodičky ukryli a neskôr umiestnili na južnej stene v cerkvi sv. Jána Krstiteľa v Krásnom Brode.

Zdroj: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3e/Podorys_monastiera.jpg

 

Pravoslávna cirkevná obec v Medzilaborciach
Kpt. Nálepku 372/11
068 01 Medzilaborce
Slovenská republika

+421 577 321 456
medzilaborceorthodox@gmail.com

nach oben